19 September, 2008

kalabalık

yüzler yüzler yüzler
telaşlı tedirgin hüzünlü mutlu
adımlar adımlar
birbirini izleyen
birbirini tanımayan
eller saçlar bakışlar
yabancı ve meraklı
bir ton insan
bin ses yığını
kalabalık
ve
uğultu

Tüm şiirler

No comments: