24 August, 2008

Mobil reklamlar marka farkındalığını artırıyor

Araştırma sonuçları mobil reklam kampanyasına maruz kalanlar arasında marka farkındalığının yüzde 24 oranında arttığını ortaya koydu.

Online reklam araştırma şirketi Dynamic Logic’in 20.000 kullanıcıya ulaşan 21 mobil kampanya üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, mesaj bütünlüğünde %12, marka popülaritesinde %5.5 ve satın alma niyetinde de yaklaşık %5'lik artış gözlendi.

eMarketer verilerine göre 2008 yılında 28.5 milyar dolarlık online reklam harcamalarında SMS’ler, arama ve display segmentleri de dahil olmak üzere 1.7 milyar dolara yaklaşacak.


Read More

No comments: